FORGOT YOUR DETAILS?

Офсетов и дигитален печат

Офсетовия и дигитален печат са основните методи за отпечатване на рекламни материали, като:
Бизнес материали: бланки за кореспонденция, пощенски пликове, визитни картички, покани, поздравителни картички, папки, формуляри на химизирана хартия, фактури, календари
Рекламни материали: стикери, листовки, дипляни, брошури, проспекти, каталози, менюта, плакати
Етикети, опаковки: етикети, опаковки, хартиени кесии, полиетиленови пликове
промоционални материали
Календари: календар-бележници, настолни календари, планшети, работни календари, календари тип "пирамидка", еднолистови календари – плакат, многолистови календари
TOP