FORGOT YOUR DETAILS?

PREV
NEXT

Автомобилна реклама

Фирмените автомобили са все по-често използван
начин за снабдяване на стоки и услуги. Почти всички фирми, които
извършват търговска дейност разполагат с поне един лек или лекотоварен
автомобил. Ето защо брандирането именно на този тип превозни средства е
най-масово разпространен, както с рекламна цел, така и с цел
идентификация и имиджова реклама. Лекотоварните автомобили са най-трудни, от техническа гледна точка, превозни средства за брандиране, тъй като имат сложни
кривини. Това ограничава избора на фолио и увеличава цената. Всяко задание за облепване на автомобили има своите специфики, за това няма как да се даде конкретна цена без да се обсъдят параметрите на проекта. Ако имате конкретна идея или въпроси, пишете на office@bbgroup.biz или се обадете на 0878 79 49 58.
TOP