FORGOT YOUR DETAILS?

Лазерно рязане и гравиране

Гравиране - Лазерното гравиране е процес, при който с насочване на енергията чрез лазерен лъч към повърхността на материала перманентно се нарушава неговата структура. Предимствата му в сравнение с традиционните технологии са: универсалност, добър резултат, липса на контакт между инструмента и детайла, висока скорост. Лазерното гравиране се прилага в рекламата и промишленото производство.
Рязане - Лазерното рязане се
използва в рекламата и редица
отрасли на машиностроенето за
обработка на различни материали като
дървесина, текстил, хартия,
пластмаси, корк и др.
Предимствата на лазерното рязане са:
висока продуктивност, точност, липса
на контакт между инструмента и
материала, висока скорост и
серийност на изделията, гъвкавост и
по-малко отпадъци.
Рязане и гравиране със CNC фреза
Изключителна точност на детайлите при
изработка на обемни букви и 3D модели от
голяма гама разнородни материали.
TOP